Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Prozřetelnost Boží a válka

Stašek Bohumil, 1915
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Cyklus promluv o důležitých náboženských otázkách naší doby, které konal v chrámu Páně Sv. Bartoloměje v Plzni Bohumil Stašek.