Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sasinek Fráňa Vítězslav


Rozpravy o náboženství vôbec. Diel I. Rozpravy o náboženstve zjavenom. Diel II.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1888
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Náš spolupracovník B. Š. obě knihy nově kvalitně naskenoval. Pán Bůh odplať!


Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

venoval P. Fráňa Vítězslav Sasinek (* 11. 12. 1830 Skalica, † 17. 11. 1914 Štajerský Hradec), jubilárny kňaz biskupstva baňsko-bystrického.


O církevním dějepise Slovanů

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ


Ulfilas a glagolské písmo

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ


Záhady dějepisné. Sešit I. Historicko-etymologické pokusy. Sešit II. Jornandes (Jordanes) a Slované. Sešit III. Tacitus o mravech Slovanů v Germanii. Sešit IV. Gothové a Vandalové.

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1888
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ


Sv. Method a Uhorsko

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1884
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko


Historický katechismus pre Slovákov

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

Vyšla tři vydání: poprvé r. 1896 (20 stran), 1901 a 1906 (obojí 28 stran). Přinášíme 3. vyd.


Život SS. Cyrilla a Methoda

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1885
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci


Obrana svätého Methoda

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci