Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kachník Josef


Dějiny filosofie

Kachník Josef, 1904
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 33. Vyšlo i dvakrát latinsky pod názvem Historia philosophiae, 1896, 1909 – editio altera, emendata ad aucta.


Lidské vášně a jich výchova; dle ethických zásad sv. Tomáše Akvinského

Kachník Josef, 1916
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 64.


Mravnost a krasouma

Kachník Josef, 1931
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 11.


Časové otázky paedagogické

Kachník Josef, 1912
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 55.


Rolník-živitel. Črty hospodářsko-sociální

Kachník Josef, 1908
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní


Naši řemeslníci, jejich život a sociální poměry.

Kachník Josef, 1912
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní


Výtvarné umění chrámové a hřbitovní

Kachník Josef, 1923
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektura obecně

(název pokračuje:) črty ethicko-esthetické.