Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rolník-živitel. Črty hospodářsko-sociální

Kachník Josef, 1908
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní