Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mravnost a krasouma

Kachník Josef, 1931
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 11.