Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Výtvarné umění chrámové a hřbitovní

Kachník Josef, 1923
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektura obecně

(název pokračuje:) črty ethicko-esthetické.