Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1710 Liturgie a čas

V oddělení: Liturgika


Církevní rok a Panna Maria

Proschwitzer František, Oliva Arnošt, 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Křesťan v době postní a ve svatém týdnu

Křivý Rudolf, 1942

Edice Jiskry, sv. 3.


Od Velikonoc do Svatého Ducha

H. S.(?), Křivý Rudolf, 1942

Edice Jiskry, sv. 5.


Nastala svatodušní doba. Duchovní čtení pro prvních devět neděl období svatodušního.

H. S.(?), Křivý Rudolf, 1942

Edice Jiskry, sv. 9.


O církevním roce. Historicko-liturgické pojednání

Kupka Josef, 1907


Liturgika o posvátných dobách Svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním

Hakl Bohumil František, 1895

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 82. Nejlepší české pojednání o církevním roce, o jeho členění, jakož i o význmných jeho dnech. O dějepisném původu, hlubokém významu i o působivosti a mocném vlivu liturgického roku, jeho částí i jednotlivých slavností a svátků.


Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české

Emler Josef, 1876

Potřebná pomůcka pro archiváře, dějěpisce, duchovní, soudce a advokáty. Před tuto stěžejní prácí, která je výzvou pokusníkům, kteří se pokoušeli sestavit nebo obhájit jakýsi "nový" kalendář, předřazujeme studii Františka Palackého Staročeský všeobecný kalendář, čili o počítání dnů v roce u starých Čechů (1829) – kdo dnes např. ví, co to je cisiojan (z wikipedie jsme převzali příklad lednového cisiojanu z r. 1430)?


Historická chronologie

Bláhová Marie, 2001


Rok Mariánský

Musil František, 1891

K uctění nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie a ku vzdělání věrných křesťanů všelikého stavu vzdělal František Musil, farář v Žitovlicích. Všechny mariánské svátky. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 78.


Řeči liturgické čili Výklady o posvátných obřadech v Církvi katolické

Vohnout František X., 1885

(název pokračuje:) jež dle období roku církevního sestavil František X. Vohnout.