Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

olympiády pro střední školy

kolektiv, 1959
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika

1.Matematická olympiáda
2. Fysikální olympiáda. Svazky měly končit šk. rokem 88/90, ale revoluční duch zabránil vydání už i svazku 88/89. Čtenář najde chybějící úlohy v Rozhledech mat.-fys. Pro dokreslení revoluční situace připojujeme zoufalou brožuru s úlohami šk. r. 90/91.
3. Chemická olympiáda.