Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro filosofii.

Habáň Metoděj (red.), 1948
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Úvodem: Filosofická revue 1929 – 1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Pavlincová Helena, 1994. Seznam článků toho kterého autora. Smutné je, že titul publikace je není pravdivý (jako v mnoha dalších podobných případech) – evokuje domněnku, že revue vycházela i pod německou okovanou botou. Nevycházela. Roku 1941 směla vyjít už jen dvě čísla – a pak až roku 1946 po porážce Německa. Autorka však neváhala do knihy zařadit podrobný Vorwort. Kniha je již volně na internetu.