Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

  1612 Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

  V oddělení: Dějiny našeho národa


  Národnostní složení interbrigád

  , 2020

  wikipedie


  Protokol z konference ve Wannsee

  Luther Martin († 1945), Žantovský Petr, 1960

  Separát z knihy Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.


  Protokol postupimské konference

  Джугашви́ли Ио́сиф Виссарио́нович (pseudonym Ста́лин Ио́сиф Виссарио́нович), Truman Harry [S.], Attlee Clement Richard, Žantovský Petr, 1945

  Separát z knihy Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.


  Mnichovská dohoda

  Žantovský Petr, Hitler Adolf, Chamberlain Neville, Daladier Édouard, Mussolini Benito, 1938

  Separát z knihy Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.
  Ozvala se námitka, že pan doc. Žantovský vynechal některé body dohody. Proto jsme původní jeho text rozšířili o překlad celé dohody vč. dodatků a přidáváme i fotokopii dohody. Jako by to, co není podstatné, mohlo něco změnit na tomto komplotu čtyř europroradných ...


  Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Programové prohlášení Reinharda Heydricha po nástupu do funkce Zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava.

  Hitler Adolf, Frick Wilhelm, Ribbentrop Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von, Lammers Hans Heinrich, Heydrich Reinhard Tristan Eugen, 1941

  Sbírka zákonů č. 75/1939 Sb.


  Využívejme výhod sjednocené Evropy

  Goebbels Paul Joseph, 1940

  Projev k českým novinářům a kulturním pracovníkům. Pan německý ministr propagandy těchto výhod už nevyužil. V Berlíně, obklíčeném Rudou armádou, po sebevraždě německého kancléře 30. dubna 1945 zavraždili pan ministr (a kancléřův nástupce) a jeho manželka "na Svátek práce" 1. května sebe a všech pět svých dětí.
  Viz Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.


  Evropský daňový úřad

  Bahník Petr (aj.), 2020


  Государственные символы и государственный суверенитет. Státní symboly a státní suverenita.

  prediktor SSSR, 2023

  K autorství podle NK ČR: vnútorný prediktor zborovej sociálne spravodlivej Rusi – Anonymní autorský kolektiv zabývající se rozpracováváním Koncepce společné bezpečnosti, který má neznámý počet členů z neurčeného množství zemí; Vznikl v Rusku v r. 1992.
  Vychází česky, ale patrně nebude volně k disposici, proto publikujeme v ruštině.
  Pozn.: náhledy jsou vadné, opravíme.


  Federácia v strednej Európe , separát

  Hodža Milan, 1997


  Benešovy Dekrety. Komentář a některé dekrety.

  Benes Eduard (aj. red.), Žantovský Petr, 1945

  Publikace sestává ze tří částí: 1. Přehled Benešových dekretů platných i zrušených. 2. Znění všech platných dekretů. 3. Některé význačnější dekrety v textovém tvaru.
  Připojujeme Separát z knihy Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020.


  Charta 17. Návrat k domovu.

  Podracký Vlastimil, 2017

  "V jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá uvědomit si problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa." Více na adrese.


  Laureáti Európskej ceny (držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho).

  Liechtenstein Nikolaus von, 2020

  Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
  Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni, ale jen zdánlivě, jako tzv. křoví. Příkladem může být biskup Franjo Komarica (2002), za války v Bosně horlivý podporovatel nejen katolíků, ale i muslimů, jenž pozval sestry "Matky Terezy" (sama laureátka, 1973, podobné Templetonovy ceny), která svými řeholnicemi sice přímo novou rasu nevytváří, v jejíchž komunitách ale jde i o to, zvyknout si na doslova celosvětový mix ras.
  Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – za překlad do slovenštiny děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulé dvojletí. Cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme dva příklady zprávy o udělení ceny – A. Merkelové a té za rok 2018. V r. 2020 získal tuto cenu president Rumunska, Klaus Werner Iohannis. Jeho "kvality": Němec, liberál, bezdětný.
  Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


  Obžaloba proti panu A. Bartošovi, předsedovi Národní demokracie

  Galková Zdeňka, 2017


  Co je cílem presidenta Putina?

  Пу́тин Влади́мир Влади́мирович, Hampl Petr, 2007

  1. Jedni ho považují za lháře, jiní za visionáře. Ať první nebo druhé, již 15 let jde o světový fenomén. Co si o tom myslet? PhDr. Petr Hampl Ph. D. se přiklání k tomu druhému.
  2. Knihovna Libri nostri otiskuje u příležitosti 10. výročí slavné Putinovo vystoupení na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově 10. 2. 2007, kterým ruský president šokoval celý svět.
  3. Dále otiskujeme Putinův neméně slavný článek – k summitu APEC ve vietnamském Danangu 10. – 11. 11 2017. Kvůli tomuto článku skončil summit bez jakéhokoliv výsledku a nemohlo dojít ani k setkání Putina a Trumpa.
  4. Nyní pak připojujeme Putinův text "75 let velkého vítězství: společná odpovědnost za historii a budoucnost" z 18. června 2020.
  5. Už to vypadá jako sebrané spisy, ale ať zkusí i západní vůdci přemýšlet a řeknou i oni něco, co nebude lidem ke smíchu; dokáže-li to některý, otiskneme ho hned druhý den. Takže slovo pres. Putina k Ukrajině: po třiceti letech blábolů a lží západních médií jsou tu historická fakta – a je to zase intelektuální výkon ...


  Vyloučení sportovců Ruska z olympijských her v Jinžní Koreji

  Bach Thomas, 2017

  Dokument z 5. 12. 2017 v češtině patrně dosud neexistuje (za příp. překlad děkujeme), přinášíme jej v ruštině a v angličtině. Rusko jako zcela svobodná země samozřejmě ponechává na každém svém občanovi-sportovci, zda se nechá Západem finančně dopovat, shrbí se a za vyhlášených, v dosavadní historii unikátních, urážlivých až sprostých podmínek do Pchjongčchangu pojede.


  Insigniáda a kde kdo tehdy stál

  Domin Karel, 1934

  K autorství: Prof. Karel Domin, rektor University Karlovy, vyvolal takzvanou insigniádu, jíž se podařilo převzít universitní insignie, které protiprávně zadržovala tehdejší Německá universita v Praze.


  Spor dvou monsignorů a emeritního presidenta

  Piťha Petr, Halík Tomáš, Klaus Václav st., 2018

  Z hlediska Knihovny Libri nostri je tento spor zajímavý např. proto, že jeden z monsignorů vypustil do světa blábol o údajné proměnlivosti lidské přirozenosti. Čtenář má v naší Knihovně k disposici publikace snadnější i obtížnější, převážně sice staré, ale i několik nových. Z těch nových se tomuto tématu věnují dvě knihy. Cestu k pochopení toho, že lidská přirozenost nemůže být měnlivá, ukazuje Morálka bez mezí? Krize etického myšlení. Fuchs Jiří, 2017, nezpochybnitelný důkaz toho pak Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie. Fuchs Jiří, 2016; obě jsou v pododd.: 0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica. To, že vzdělanec smí o tomto naprosto fundamentálním thematu blábolit tak, jak uvedeno ve "Sporu", a přitom zůstávat v Církvi, navíc jako pastýř, je ovšem záležitostí příslušné církevní autority.


  Zítřek vyhrajeme

  Bahník Petr, Petřík Lukáš, 2018

  K "oslavám stého výročí."