Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1510 Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Příklad prvého – Stalinův SSSR, Gottwaldova ČSR nebo dnes KLDR, příklad druhého – Chruščovovův SSSR, komunistické Španělsko před Frankem nebo komunistické Mexiko.


Nikolov komunisticky, nýbrž katolicky

Mäder Robert, 1938


Svatý Václav patronem československého odboje na Rusi. Dokumenty ze zahraničních odbojových spisů.

Dostál Emil, 1929

S třinácti obrázky. Knihy Života, sv. XX.


Základy komunismu

Čala Antonín František, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 82. V knize chybí rozlišení komunismu národního (bolševismus) a internacionálního-kosmopolitního (trockismus). Po pádu komunismu v r. 1989 se u nás uchytil západní kosmopolitní socialismus se svými koncerny a oligarchy.


Z bojů o zítřek. I. díl

Kalvoda Josef, 1995

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. II. díl

Kalvoda Josef, 1996

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

Kalvoda Josef, 1998

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.


Role Československa v sovětské strategii

Kalvoda Josef, 1999


Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost

Kalvoda Josef, 2001

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.