Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1113 Publikace Medias res – výběr

V oddělení: Sociologie a charita

Medias res má u nás v publicistice dvojí význam: jednak jde o nakladatelství, jednak o internetové stránky na adrese. Většina publikací nakladatelství je i na internetových stránkách. Internetové stránky publikují několik druhů textů: jednak články a studentské práce, jednak sborníky (buď jde o časopis-čtvrtletník, v Knihovně Libri nostri ozn. jako Čtvrtletník Medias res, č. X, nebo jde o soubory příspěvků ze seminářů a konferencí, v naší Knihovně ozn. jako Sborník Medias res, sv. X) a jednak o samostatné knihy.


Svět včerejška, dneška a …

Žantovský Petr, 2020

Sbírky dokumentů jakožto příspěvek k pravdivému poznání zejm. českých dějin, které se týkají 2. světové války.


Poznámky k fenomenologii války

Grygar Mojmír, 2020


Pronásledování křesťanů v XXI. století.

Okamura Tomio, Kobza Jiří, Fendek Pavel, Ilič Milutin, Hampl Petr, Adámek Vladimír, Semín Michal, Lhoťan Lukáš, Rafaj Rafael, 2019

Sborník Medias res, sv. 15.


Média a moc

Bednář Miloslav, Davies Nicolas J. S., Jakl Ladislav, Klaus Václav ml., Kuras Benjamin, Leikert Jozef, Mach Petr, Macková Mária, Robejšek Petr, Žantovský Petr, 2017

Sborník Medias res, sv. 7.


Ukrajina. Dva roky po Majdanu a Oděse.

Letko Pavel, Bašta Jaroslav, Spencerová Tereza, Žantovský Petr, Petránek Jan, Huďo Ľubomír, Novotný Stanislav, Schneider Jan, Zacharčenko Vitalij Jurijovyč, 2016

Sborník Medias res, sv. 5.
I když od vyd. knihy uplynuly pouhé čtyři roky, tři autoři už nejsou mezi námi (z nich jeden po atentátu); z dosud žijících jsou dva nositelé vyznamenání od presidenta ČR.


Rusko včera, dnes a zítra

Procházková Lenka, Krejčí Oskar, Řezanka Marek, Spencerová Tereza, Švihlíková Ilona, Valenčík Radim, Žantovský Petr, Grygar Mojmír, 2014

Sborník Medias res, sv. 2.