Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Rusko včera, dnes a zítra

Procházková Lenka, Krejčí Oskar, Řezanka Marek, Spencerová Tereza, Švihlíková Ilona, Valenčík Radim, Žantovský Petr, Grygar Mojmír, 2014
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Publikace Medias res – výběr

Sborník Medias res, sv. 2.