Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svět včerejška, dneška a …

Žantovský Petr, 2020
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Publikace Medias res – výběr

Sbírky dokumentů jakožto příspěvek k pravdivému poznání zejm. českých dějin, které se týkají 2. světové války.