Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 10

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.

1005 Řeholní právo

V oddělení: Pravo Katolické církve


Řeholní dřívější právní předpisy některých řádů a kongregací.

autor neuveden, 1948

Postupně doplňujeme:
1. Konstituce Kongregace Školských sester třetího regulovaného řádu sv. Františka s mateřincem v Praze v arcidiecési pražské. 1934.
2. Disciplinární pravidla Kongregace Školských sester OSF. 1947.


Benedicti regula monachorum. Řehole Svatého otce Benedikta.

Benedictus Nursiae (Benedikt z Nursie) (svatý), 1938

Recensuit Wölfflin Eduard von (1895). Z lat. orig. nově přeložili Benediktini Emauzští.


Ius canonicum religiosorum

Pejška Josef, 1927

Děkujeme za laskavé zpracování OCR.