Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Řeholní dřívější právní předpisy některých řádů a kongregací.

autor neuveden, 1948
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Řeholní právo

Postupně doplňujeme:
1. Konstituce Kongregace Školských sester třetího regulovaného řádu sv. Františka s mateřincem v Praze v arcidiecési pražské. 1934.
2. Disciplinární pravidla Kongregace Školských sester OSF. 1947.