Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ius canonicum religiosorum

Pejška Josef, 1927
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Řeholní právo

Děkujeme za laskavé zpracování OCR.