Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 10

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.

1004 Manželské právo

V oddělení: Pravo Katolické církve


O nerozlučnosti manželské

Blaťák František, 1906

4. vyd.


O jedinosti a nerozlučnosti manželství

Soldát Alois, 1906

(O jedinnosti a nerozlučitelnosti manželství) Vzdělávací knihovna katolická, sv. 41.


Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 1

Martinů Jan, 1928

Katolík se o právo manželské zajímá ve dvou případech. První je málo častý – chce poznat, jak si Církev přeje, aby měl manželství v pořádku. Daleko častější je případ druhý, hledají-li se v konkrétním manželství skuliny, jak by šlo z nauky Církve nějak vyklouznout, aby vše bylo zase "v pořádku". Prvnímu účelu předkládaná kniha plně vyhovuje. Ve druhém případě pak zájemci nastavuje zrcadlo: moderní katolík, který spoléhá na moderní lhostejnost, se překvapen dozví, jak to bylo dřív, jak to bylo v Církvi vždycky a jak to v Církvi zůstane až do konce světa. Tato část obsahuje: Úvod do manželského práva Církve katolické Codicis iuris canonici cc 1012 – 1018. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto v dnešní době tak důležitou knihu zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.


Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 2

Martinů Jan, 1930

O úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a zvláště o ohláškách manželských Codicis iuris canonici liber III, titulus VIII, Caput I, cc 1019 – 1034; O manželských překážkách vůbec Codicis iuris canonici liber III, titulus VII, Caput II, cc 1035 - 1057. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i tuto druhou část Knihovna Libri nostri nabízí zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.