Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0614 Exerciční knihovna – všechny svazky

V oddělení: Asketika

Jde o edici toho názvu, řízenou autorsky či alespoň redakčně P. Konrádem Maria Kubešem, S. J.


Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus.

Kubeš Konrád Maria, 1941

Exerciční knihovna, sv. 1.


Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií, obšírněji rozvedená a upravená pro klerus a inteligenci.

Kubeš Konrád Maria, 1947

Exerciční knihovna, sv. 2. 1. vyd. 1936, 2. vyd. 1939 (oboje 542 stran), 3. vyd. 1945 a 1947 (rozšířeno, 807 stran).


Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní samoty upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičních rozjímání.

Kubeš Konrád Maria, 1940

Exerciční knihovna, sv. 3.


Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy.

Kubeš Konrád Maria, 1947

Exerciční knihovna, sv. 4. 1. vyd. 1941, zde 2. vyd. upravené, s přibližně stejným počtem stran.


Po cestách Kristových. Díl II. V záhonech Mariiných. Stavovské promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i pro kazatelnu.

Kubeš Konrád Maria, 1946

Exerciční knihovna, sv. 5.


Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám.

Kubeš Konrád Maria, 1947

Exerciční knihovna, sv. 6. Obsahuje zajímavou přílohu o kalendáři.


Se štítem pravdy (Apologetická abeceda), I. část

Kubeš Konrád Maria, 1948

Exerciční knihovna, sv. 7a. Rukopis II. části (sv. 7b) komunisti zničili a už pak nebyl znovu napsán. Připojujeme dřívější internetovou publikaci téže knihy, také v textovém tvaru a hustěji stránkovanou z http://michaelsa.cz.