Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 4. 1. vyd. 1941, zde 2. vyd. upravené, s přibližně stejným počtem stran.