Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zavraždění carské rodiny

Sokolov Nikolaj Aleksejevič,

Sokolov byl vyšetřujícím soudcem pro zvlášť důležité případy při omském krajském soudě. Publikace obsahuje dokumenty a popis vyšetřování.Katolická bibliografie celého oddělení 01

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0107 Biblické dějiny

V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Srov. 0306: Christologie, 0307: Mariologie, O svatém Josefovi, 1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve a 1801: Archeologie.


Ježíš Kristus – P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika. Díl 1 a 2.

Didon Henri Louis Rémy, 1893

Orig.: Jésus Christ, poprvé 1891, naposledy 1931. Též v jiných jaz. (např. angl., něm. nebo it.). Díky za tip!


Vita Christi seu Speculum vitae Christi

Carthusiensis Ludolphus (Saxonia Ludolphus de), 1878

1. vyd. 1470, předtím rukopisy.


Dvanásti

Arrighini Ambrogio Angelico, 1950

2. vyd. (1. vyd. 1935). Orig. I Dodici (Apostoli), 1935; v češtině nevyšlo. Na přání čtenáře jsme přeskenovali.


Biblické dejiny (Starý zákon, Nový zákon). Učebnica katolíckeho náboženstva pre II., III. triedu stredných škôl.

Chmela Štefan, 1943

Z poverenia Spolku katechétov a profesorov náboženstva. Starý zákon se s pomocí Páně pokusíme sehnat, Nový zákon je dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


Papyry a kritika novozákonního textu

Merell Jan, 1939

Dědictví sv. Prokopa, sv. 61? ("Podíl údů za rok 1936 – 1937 č. 61"). Ke spisu tři pozn.:
1. Připojujeme i spisek Papyrologie a Nový zákon. Merell Jan, 1939. ČKD 1938, č. 3, str. 193 – 227. Vyšlo též jako otisk: Knihovna ČKD. Nová řada, sv. 11.
2. Čtenář věrný svaté Vulgátě tato bádání nijak nepotřebuje, ale je dobré, když o nich ví.
3. O autorovi mnozí nevědí, že byl hlavním "poradcem československých účastníků na 2. vatikánského koncilu (wikipedie."


Museum biblických starožitností

Sedláček Jaroslav V., 1906

Osahuje popis předmětů a modelů biblického musea s přídavkem o svěcení biblických svátků u židů.


Život Marie, matky Ježíšovy

Willam Franz Michel, 1937

Autorisovaný překlad z němčiny opatřil Msgre. ThDr. Stříž Antonín Ludvík. Jediné české vyd. Orig.: Das Leben Marias, der Mutter Jesu, v mnoha vyd. a jazycích, poprvé 1936.


Biblické starožitnosti

Beran Josef († 1907), 1878

Dle rozličných spisů pro dospělejší mládež vzdělal P. Jos. V. Beran.


Biblické dejiny pre stredné školy. I. časť pre druhú triedu. Starý zákon. 2. časť pre tretiu triedu. Nový zákon.

Bezák Štefan, 1930

První část 1929. Obě části vyšly ještě 1938 jako 2. opr. vyd.


Od stvoření do potopy; biblické universitní extense

Musil Alois, 1905

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 36.


Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného

Blanda František Xaver, 1895

Mělo jít o dvojsvazkové dílo Stručný přehled starožitností biblických – pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Byl vydán jen tento Díl I. Díl II. byl připravován a měl jednat O poměrech společenských národa vyvoleného, jak uvádí recense tohoto Zeměpisu z ČKD 1895, č. 6, str. 367nn., kterou připojujeme. Mapy, s pomocí Páně, doplníme časem. Skeny knihy i OCR jsme s díky obdrželi darem.


Biblické zprávy v různém světle sv. 1. Kniha východu Hebreů z Egypta.

Sedláček Jaroslav V., 1909

Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzdělavací knihovna katolická, sv. 47.


Biblické zprávy v různém světle sv. 2. Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů.

Sedláček Jaroslav V., 1914

Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Pokud je nám známo, existuje již jen jediný exemplář této knihy z r. 1910, který je znepřístupněn v Národním konservačním fondu. Abychom publikaci, která klade na roveň Židy (v období) po Kristu a Mohamedány, mohli čtenářům podat, sáhli jsme ke zdroji této knhy – vycházela na pokračování v časopisu věnovaném křesťanskému školství Vychovatel. Podstatné ale je, že seriál nevycházel jen v r. 1910, ve kterém vyšla kniha, ale pokračoval i v dalších letech, a to až do r. 1914, č. 21, kdy byl dokončen.


Dějiny Starého zákona

Kutal Bartoloměj, 1923

Příkladem postupného zdnešňování biblických výkladů může být pojednání o potopě. Do poloviny 19. století se potopa jednoznačně považovala za všeobecnou, ne za částečnou. Musil (viz Od stvoření do potopy) v r. 1905 nabízí sice ještě oba výklady, ale již se naopak jednoznačně přiklání k potopě částečné. Zde Kutal předkládá už jen jeden výklad. Laskavý čtenář může porovnat Zillmerův politicky nekorektní Darwinův omyl (2008) v pododdělení 1109: Odpor k pověrám, který jde proti dnešku zpět k tradičnímu výkladu.


Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého – dľa Kalmeta, Bosizia a iných prostorozumne objasnený

Mišík Štefan, 1879

P. Štefana Mišík, kňaz biskupstva spišského, P. Bosizio Athanasio S. J. (* 30. 4. 1809, † 5. 2. 1896), P. Calmet Augustinus O. S. B. (* 1672, † 1757). Zpracováno pro Knihovnu Libri nostri; Pán Bůh odplať.


Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).


Putování Christa Pána po svaté zemi se stručným popisem jejím.

Procházka Tomáš, 1853

Sepsal P. Tomáš Procházka (* 11. 12. 1803 Ivančice, † 8. 6. 1858 Ivančice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 4.


Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie

Cochem Martin von, Businger Lucas Caspar, Láska Jiří, 1879

(název pokračuje:) ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání od L. C. Busingera Das Leben unseres lieben Herrn und Heilandes Jesus Christus und seiner jungfräulichen Mutter Marie zum Unterricht und zur Erbauung im Sinne und Geiste des ehrw. P. Martin von Cochem. Tento německý originál vyšel v mnoha vydáních. V předloženém prozatímním tvaru je neúplný První obsah – je bez ukazatelů na stránky Dílu prvního až čtvrtého. Knihu připravujeme.


  Život Ježíše Krista, díl I. a II.

  Cigoi Alois, 1911

  S přivolením autora (P. Dr. Cigoi Alois O. S. B.) zčeštil knihu Das Leben Jesu, 1903, P. Teplý František (* 5. 2. 1867 Marčovice u Volyně, † 11. 6. 1945 Malenice).


  Život Ježíše Krista

  Ricciotti Giuseppe, 1948

  Na rozdíl od pozdějších zpracování pozemského života Spasitelova se lze na toto vynikající obsáhlé a zcela srozumitelné dílo plně spolehnout. Děkujeme za OCR, i za textový tvar převzatý z jiného veřejného zdroje.


  Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 6.

  Emmerick Anna Katharina (blahoslavená 2004), 1996

  Díl 5 vyšel poprvé r. 1882, potom 1899 (je uvedeno jako 4. vyd. – zařadíme na přání), 1928 (5. vyd.) a 1948 (uvedeno jako 1. vyd.). V novém režimu po ’89: 1993 (2. vyd.) a 2014 (1. vyd.). Do Knihovna jsme zařadili vyd. 1948.
  Dále zařazujeme publikaci Život přesvaté Panny Marie. Dle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové. Brentano Clemens (red.), 1929: 1. vyd. 1912 a 1913, 1929 (uvedeno jako 1. vyd.) a opět 1929 (uvedeno jako 2. vyd. opr. a dopl.).


  Obrázky ze života božského Spasitele

  Rostworowski Jan, 1934

  Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
  Téhož roku vyšla v Prjaševi (Prešově) v jazyku rusínském (Obrazki iz žizni Spasitel’a, pereložené iz jazyka pol’skaho na jazyk podkarp.-ruskij). Je s podivem, že Národní knihovna ČR nemá v tabulce kódů jazyků pro rusínštinu kód; neoficiálně se užívá rda.


  Ježíš Kristus

  Miklík Josef, 1948

  První část díla vyšla předtím dvakrát samostatně jako Umučení Pána našeho Ježíše Krista. Autorem není P. PhDr. Josef Konstantin Miklík C. SS. R., jak uvádějí některé knihovny (a to i u jiných knih, např. u sbírky kázání Slovo Boží), ale P. ThDr. Josef Miklík C. SS. R. (* 1. 3. 1886 Tlumačov, † 9. 11. 1947 Svatá Hora).


  Život blahoslavené Panny Marie

  Miklík Josef, 1946

  8. vyd., poslední za života autorova; od té doby pak vyšlo ještě jen r. 2005, označeno jako 6. vyd., a to v nakladatelství Michael s. a., Frýdek-Místek.


  Osoby a místa v evangeliích

  Obr Josef, 1947

  Dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním pořádku s mapou Svaté země, Jerusaléma a jeho okolí.


  Za časů Kristových. Poučné stati z novozákonní doby.

  Hudec Tomáš Akvinský, 1919

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 91.


  Ježíš a ženy v evangeliu

  Badet Jean-François, 1910

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 50. Dle 5. vydání francouzského se svolením autorovým přeložil Vaňous František.


  Bible, její postavy a děje

  Špale Antonín, 1948

  Druhé vydání, rozšířené.


  Život Ježíše Krista

  Fouard Constant Henri, 1924

  La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.


   Svatý Pavel

   Baumann Émile, 1938

   volně dostupné na internetu


   Svatý Pavel a jeho apoštolské cesty.

   Fouard Constant Henri, 1895


   Prvopočátkové Církve. Svatý Petr a první léta křesťanství.

   Fouard Constant Henri, 1896


   Prvopočátkové Církve. Svatý Pavel, jeho poslední léta.

   Fouard Constant Henri, 1899

   Avisovaný díl Svatý Jan a závěr doby apoštolské (Saint Jean et la fin de l'age apostolique) už nestačil překladatel, P. Hulakovský Jan Evangelista, dokončit.


   Náš letopočet, Ježíš Kristus a král Herodes

   Pouč Jan, 2012

   3., opr. vyd.