Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Úvod do studia 2. Bohosloví – co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů.

Chudoba Bohdan (red.), 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Srov. Bohověda a její studium. Kudrnovský Alois, 1947 ve stejném pododd.
Vyšly čtyři svazky Úvodů do studia (ještě 3 – Filosofie, 4 – Psychologie a 10 – Přírodní vědy) z 12 zamýšlných.