Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vodička Timotheus


Řád života. Glosy k praktické filosofii.

Vodička Timotheus, 1944
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Dominikánská edice Krystal, sv. 67.


Principy sociální ethiky, Díl I. a II. Pracovní smlouva, [Díl] III.

Vodička Timotheus, Miklík Josef Konstantin, 1945
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Díl I. Principy sociální ethiky. Část I. Člověk a vesmír. Část II. Jedinec a společnost. Část III. Řád spravedlnosti. T. Vodička, 1945; Dominikánská edice Krystal, sv. 77. Díl II. Principy sociální ethiky. Část IV. Práce a majete. Číst V. Filosofie kultury. Část VI. Stát. T. Vodička, 1946; Dominikánská edice Krystal, sv. 78. [Díl] III. Pracovní smlouva. Traktát morálně-theologický. P. J. K. Miklík, 1947; Dominikánská edice Krystal, sv. 86. Vodičkovy první dva díly jsou na internetu v textovém tvaru.


Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dominikánská edice Krystal, sv. 95.


O Pannách. O bratru Satyrovi.

Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Dominikánská edice Krystal, sv. 92.


Čtyřicet homilií na evangelia. Svatý Řehoř Veliký.

Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Dominikánská edice Krystal, sv. 83. Druhá publikace (Dominikánská edice Krystal, sv. 83a) je zvl. otiskem úvodní studie K Homiliím na Evangelia sv. Řehoře Velikého.


Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Dominikánská edice Krystal, sv. 90.


Jak psáti životy svatých

Vodička Timotheus, 1942
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Dominikánská edice Krystal, sv. 64.


Řád – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie. Revue pro kulturu a život.

Voříšek Rudolf aj red., 1932
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Časopis vycházel v letech 1932 – 1944. V 1. polovině 1. ročníku Řád redakčně vedli Franz Jan a Berounský Stanislav, 2. pololetí redigovali Vodička Timotheus a Voříšek Rudolf; 2. – 4. ročník redigoval Lazecký František s redakčním kruhem; 5. ročník Hertl Jan a Lazecký František s redakčním kruhem; a 6. – 10. ročník opět Lazecký František s redakčním kruhem. Jednotlivá čísla kteréhokoliv ročníku si lze v textovém tvaru stáhnout na adrese. Zde je také diplomová práce Řád. Revue pro kulturu a život (1932 – 1944). Esserová Jitka, 2010, z níž uveřejňujeme perfektně zpracovanou bibliografii tohoto časopisu.