Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Řád života. Glosy k praktické filosofii.

Vodička Timotheus, 1944
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Dominikánská edice Krystal, sv. 67.