Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Čtyřicet homilií na evangelia. Svatý Řehoř Veliký.

Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Dominikánská edice Krystal, sv. 83. Druhá publikace (Dominikánská edice Krystal, sv. 83a) je zvl. otiskem úvodní studie K Homiliím na Evangelia sv. Řehoře Velikého.