Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tóth Tihamér


Vítězství Kristovo. Panna Maria.

Tóth Tihamér, 1936
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Vyšlo ještě podruhé r. 1941.


Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

Tóth Tihamér, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.


Charakterný mladík

Tóth Tihamér, 1944
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Vyšlo třikrát: 1937, 1942 (prepracované a doplnené vyd.) a 1944. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať!


Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

1. vyd. 1935/1936, Školské sestry OSF, sv. 38. Toto 2. vyd. jako Edice Školských sester OSF, sv. 3.


Kristus a mládež

Tóth Tihamér, 1934
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Z maďarštiny. vyšlo ještě jednou r. 1936. Školské sestry OSF, sv. 34.