Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pelikán Adolf


Světla na úskalích

Pelikán Adolf, 1936
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Orientace v některých současných otázkách etiky a náboženského života; jediné vyd., volně na internetu.


Ovoce se stromu poznání. Úvahy, rady a výstrahy u zdrojů života mládeži i manželům

Pelikán Adolf, 1941
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 6. a 9. přikázání Boží


Hra o duši

Pelikán Adolf, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 6. a 9. přikázání Boží

V boji o mravní čistotu mládeži podává P. Adolf Pelikán S. J.. 8. opravené a doplněné vyd. Vína ze sodomských vinic.


Šťastný domov nad kolébkou. Kniha pro ženy.

Pelikán Adolf, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Jediné vyd.


Rodinná výchova

Pelikán Adolf, 1941
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Rozhlasové přednášky; r. 1942 vyšlo ještě jednou.