Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Světla na úskalích

Pelikán Adolf, 1936
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

Orientace v některých současných otázkách etiky a náboženského života; jediné vyd., volně na internetu.