Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Mäder Robert


Živ buď Ježíš Král

Mäder Robert, 1933
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Přeložil P. Coufal Tomáš.


Marie vítězí!

Mäder Robert, 1935
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Edice Smíru, sv. 999.


Zpět ke mši svaté

Mäder Robert, 1938
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Přeložil P. Coufal Tomáš.


Buď – anebo!

Mäder Robert, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Přeložil P. Bořek Dohalský Antonín. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 167.