Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Marie vítězí!

Mäder Robert, 1935
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).