Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Buď – anebo!

Mäder Robert, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Přeložil P. Bořek Dohalský Antonín. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 167.