Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kulda Beneš Metod


Církev a národ

Bílý Jan Evangelista(?), 1868
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Spisy časové, sv. 3. P. ThDr. Borový Klement v recensi Církev a národ, ČKD 1868, č. 5, str. 395n. vyslovuje tuto domněnku o autorství; v katalozích je spisek uváděn pod jménem vydavatele – P. Kulda Beneš Metod. Dlužno poznamenat, že jinou je publikace Církev a národ – české intelligenci věnuje Beneš Method Kulda. Kulda Beneš Metod, 1896.


Manželství

Kulda Beneš Metod, 1868
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Spisy časové, sv.1. Připojujeme recensi P. ThDr. Borový Klement, Manželství ... Beneš M. Kulda, ČKD 1868, č. 3, str. 233n.


Křesťanské vychování v rodinách

Kulda Beneš Metod, 1868
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Spisy časové, sv. 4.


Škola a církev

Kulda Beneš Metod, 1868
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Spisy časové, sv. 2.


Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6.

Kulda Beneš Metod, 1881
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Po dvou měsících – díl 1. je prosinec a leden, díl 2. únor a březen, díl 3. duben a květen, díl 4. červen a červenec, díl 5. srpen a září, díl 6. je říjen a listopad.


Svadba v národě Česko-slovanském čili svadební obyčeje, řeči, promluvy, přípitky a 73 svadebních písní a nápěvů, jichžto s oblibou užívá se o námluvách, o svadebním veselí a při čepení nevěsty.

Kulda Beneš Metod, 1875
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Pro zváče (zovčí), stárky, družby, řečníky, mládence, družičky a hudebníky svadební, sebra a spracoval P. Beneš Method Kulda. Vyšlo čtyřikrát: 1858, 1866, 1875 a 1890. Kompletní bibliografií etnografických spisů Otce kanovníka Kuldy nalezne laskavý čtenář v pododdělení 1504: Přední české osobnosti, a to za jeho životopisem – Životopis Beneše Methoděje Kuldy, infulovaného sídelního kanovníka staroslavné královské kapituly vyšehradské, muže práce a oběti. Halouzka Jan, 1895.


Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sv. 1. až 4.

Kulda Beneš Metod, 1894
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Sebral a sepsal P. Beneš Method Kulda (* 16. 3. 1820 Ivančice, † 6. 5. 1903 Praha), vychází dodnes, ovšem často jde jen o jakési výběry. Sv. 1.: z okoli Rožnovskáho a Jemnického. Sv. 2.: z okoli Rožnovského (dokončení). Národní pověry a obyčeje v okoli Rožnovskěm na Moravě. Sv. 3.: z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovskěho a Žďárského. Sv. 4.: z okolí Kamenického.


Moravan. Kalendář na rok obyčejný, ... přestupný.

Kulda Beneš Metod, Wurm Ignát (Ignác), Vojtěch Jan Křtitel, 1872
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Kalendáře

P. Beneš Metod Kulda řídil prvních osm ročníků Moravana (do r. 1859), roč. 1860-9 ještě spolu s P. Ignátem Wurmem, poté převzal řízení až do ročníku1867-16 P. Ignát Wurm (* 12. 7. 1825 Klobouky u Brna, † 4. 10. 1911 Olomouc). Poslední rok s ním pracoval P. Jan Křtitel Vojtěch (* 23. 6. 1828 Tuřany na Moravě, † 23. 7. 1909 Brno); ten pak vedl sám níže uvedené ročníky 1868-17 až 1872-21. Jako podíly Dědictví vyšly tyto ročníky, které také do Knihovny Libri nostri pro jejich nepřekonatelnou úroveň kompletně zařazujeme: 1852-1, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 1. 1853-2, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 2. 1854-3, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 3. 1855-4, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 5. 1856-5, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 7. 1857-6: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 9. 1858-7: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 11. 1859-8: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 14. 1860-9: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 17. 1861-10, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 19. 1862-11, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 21. 1863-12, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 23. 1864-13, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 25. 1865-14, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 27. 1866-15, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 29. 1867-16, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 31. 1868-17, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 32. 1869-18, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 34. 1870-19, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 35. 1871-20, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 37. 1872-21, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 38.