Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manželství

Kulda Beneš Metod, 1868
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Spisy časové, sv.1. Připojujeme recensi P. ThDr. Borový Klement, Manželství ... Beneš M. Kulda, ČKD 1868, č. 3, str. 233n.