Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6.

Kulda Beneš Metod, 1881
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Po dvou měsících – díl 1. je prosinec a leden, díl 2. únor a březen, díl 3. duben a květen, díl 4. červen a červenec, díl 5. srpen a září, díl 6. je říjen a listopad.