Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Škola a církev

Kulda Beneš Metod, 1868
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Spisy časové, sv. 2.