Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kubalík Josef


Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých

Kubalík Josef, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)


České křesťanství – Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti

Kubalík Josef, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Publikace pozoruhodná z hlediska historického. Knihovna Studium, sv. 4.


Dějiny náboženství

Kubalík Josef, 1955
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

1. vydání publikace, která později vycházela ještě pětkrát, ovšem již ve spíše populární a značně zkrácené podobě.