Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dějiny náboženství

Kubalík Josef, 1955
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

1. vydání publikace, která později vycházela ještě pětkrát, ovšem již ve spíše populární a značně zkrácené podobě.