Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

České křesťanství – Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti

Kubalík Josef, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Srovnávací věda náboženská

Publikace pozoruhodná z hlediska historického. Knihovna Studium, sv. 4.