Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kubíček Václav


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 1. vydání.

Kubíček Václav, 1917
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání.

Kubíček Václav, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Obrázkové vydání s 54 obrázky mistra Jana Köhlera; poprvé byly tyto obrázky ve 3. vyd. z r. 1921. Doplňujeme vyd. 8. z r. 1932.


Katolická prvouka. 13. vydání.

Kubíček Václav, 1954
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Zatím (k r. 2012) poslední vydání a jediné s ilustracemi Vojtěcha Kubašty – zveřejňujeme s laskavým souhlasem majitelů autorských práv.


Katechismus katolického náboženství

Kubíček Václav, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Tento katechismus vyšel v šesti vydáních, když někdy šlo navíc o několik dotisků. U většiny těchto tisků není P. Václav Kubíček jako autor uveden, skoro všechny jsou obdařeny 13 celostránkovými obrazovými reprodukcemi s jejich seznamem. První vydání vyšlo r. 1922. Uvádíme nejdříve 3. vydání katechismu vydaného z nařízení nejdůstojnějšího Ordinariátu olomouckého ze dne 9. srpna 1929 a Ordinariátu brněnského ze dne 3. července 1930 jako učebnice pro školy obecné a měšťanské a jako učebnice pro nižší třídy škol středních a pro ústavy učitelské. Poté zařazujeme 5., pozměněné vydání z r. 1942 a 5. zdokonalené vyd. z r. 1948 bez ilustrací. Jako poslední pak 6. opravené vyd. Např. v tisku z r. 1944 udělil nihil obstat pozdější kardinál František Tomášek. Od r. 1951 (k roku 2015) tento katechismus už nevyšel.


Biblické dějiny

Kubíček Václav, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšlo poprvé r. 1925, s podtitulem "z Písma svatého Starého i Nového zákona pro katolickou mládež upravil (pozdější tutul: Msgre. Dr. h. c., universitní profesor katechetiky) Václav Kubíček". Celkem vyšlo 11 (nevelmi) pozměňovaných a opravovaných vyd., někdy s několika dotisky. Naposledy vyšlo r. 1952, zařazujeme poslední dotisk vydání 10. a vydání 11.


Doprovod Katolické prvouky

Kubíček Václav, 1917
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Osnova pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách v arcidiecési olomucké

Kubíček Václav(?), 1931
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Jako doplněk vyšla Osnova pro vyučování katolického náboženství ve IV. třídě měšťanských škol, 1939 a pak i celé 3. přepracované vyd. Ordinariátní osnova pro vyučování katolického náboženství na obecných a měšťanských školách, Kubíček Václav, 1941. V Brně vyšly Osnovy pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách diecése brněnské se zřetelem k novým učebnicícm, 1931. Osnovy podobně vycházely i v Praze, Hradci Králové a v Českých Budějovicích.


Katechetika. Návod k duchovní správě školní mládeže katolické.

Kubíček Václav, 1939
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

R. 1932 vyšla nejdříve autorova Příručka ke studiu katechetiky, která v následujících třech vydáních už měla uvedený definitivní název. Poprvé vyšla r. 1937. Předkládáme 2., zdokonalené vyd. z r. 1939 a 3. nově zdokonalené vydání z r. 1946.