Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická prvouka. 13. vydání.

Kubíček Václav, 1954
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Zatím (k r. 2012) poslední vydání a jediné s ilustracemi Vojtěcha Kubašty – zveřejňujeme s laskavým souhlasem majitelů autorských práv.