Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání.

Kubíček Václav, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Obrázkové vydání s 54 obrázky mistra Jana Köhlera; poprvé byly tyto obrázky ve 3. vyd. z r. 1921. Doplňujeme vyd. 8. z r. 1932.