Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katechetika. Návod k duchovní správě školní mládeže katolické.

Kubíček Václav, 1939
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

R. 1932 vyšla nejdříve autorova Příručka ke studiu katechetiky, která v následujících třech vydáních už měla uvedený definitivní název. Poprvé vyšla r. 1937. Předkládáme 2., zdokonalené vyd. z r. 1939 a 3. nově zdokonalené vydání z r. 1946.