Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šmejkal Josef


Křesťanský názor světový. Díl I. Rozumové základy víry. Díl II. Zjevení Boží.

Šmejkal Josef, 1914
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Sestavil Msgre. Šmejkal Josef (* 28. 11. 1867 Hluboká nad Vltavou, † 11. 5. 1938 Veselíčko u Tábora /Milevska?); Díl I. 1912.


Manifestační sjezd jihočeských katolíků dne 29. září 1907 v Českých Budějovicích.

Svátek František (red.), Šmejkal Josef a Kuděj Josef (společný pseudonym obou Dvojí Josef), 1907
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Ostatní – český katolík ve veřejném životě

Zbrojnice katolická. II. – takto se měly jmenovat "spisy vydávané českou sekcí diec. komitétu v Českých Budějovicích", ovšem pod názvem Zbrojnice ... vyšla jen první tři čísla.


Kde domov můj?

Tyl Josef Kajetán, Škroup František, 1834
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Západní velkootrokáři a domácí kolaboranti poničili tuto zem, takže už nikdo neví, jak voda hučela po lučinách; přesto je to stále česká hymna a bude jí až do nápravy našich lučin.
Zveřejňujeme dvě publikace o dějinách národní hymny:
1. J. K. Tyla Kde domov můj?! S dějinami hymny té a pozdějšími přídavky i překlady (na oslavu padesátileté památky, kdy byl poprvé zpíván). Bačkovský František, Růžička Robert, 1884.
2. Píseň písní národu českého. Šmejkal Jaromír Václav, 1935: Laskavý čtenář promine zde některé zmínky prozrazující tehdejší kult osobnosti Masaryka; k osobě Tylově si uvědomí, že ternto zemřel zaopatřen svatými svátostmi – komu se to dnes poštěstí? Autora publikace Němci umlátili († 27. 12. 1941) v Mauthausenu.