Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Škrabal Pavel Vladimír


Příruční slovník biblický

Škrabal Pavel Vladimír, 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické slovníky a atlasy

735 stran spolehlivého výkladu mnoha slov a textů Starého i Nového Zákona, na konci bohatý seznam literatury. Děkujeme čtenářům Š. a Ch. za vyřizování autorských práv, čímž bylo umožněno zveřejnění této knihy. Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.