Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Šťastný Vladimír


Učení katolického náboženství čili (velký) Katechismus

Šťastný Vladimír, 1898
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 65. Autorství je zde autorovi přisouzeno jen na základě toho, že jmenovaný byl v těch letech starostou Dědictví.


Památce Františka Sušila. K stým narozeninám slavného kněze, učence a učitele, prvního starosty Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

Šťastný Vladimír, Pavelka Jakub, Neuschl Robert, Soukop Jan († 1892), 1904
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 72.


Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin.

Šťastný Vladimír, 1890
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Vyňato z knihy Kukátko čili Život v obrazích. Díl 4. Kosmák Václav, 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – 1608: Literatura v Zemích Koruny české.


Msgr. Vladimír Šťastný

Rypáček František Jaroslav, Šťastný Bohumi, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Jsou zde dvě knihy: 1. Prvního z autorů s uvedeným titulem a rokem vyd., Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 83. 2. Monsignore Vladimír Šťastný. Ze života a pamětí kněze-buditele. Šťastný Bohumil, 1936.


Kukátko čili Život v obrazích. Díl 1. až 5.

Kosmák Václav, 1892
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Díl 1. 1876 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 43). Díl 2. 1878 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 45). Díl 3. 1883 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 50). Díl 4. 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – z knihy jsme vyndali spisek Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin. Šťastný Vladimír, 1890, viz 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti. Díl 5. 1892 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 59). Krátce nato vyšla ještě 2. vyd. a o mnoho let později znovu něco, ovšem to již bylo po smrti autorově, který tato vydání už nemohl aprobovat (P. Václav Kosmák * 4. 9. 1843 Martinkov u Moravských Budějovic, † 15. 3. 1898 Prosiměřice u Znojma). Dílo P. Kosmáka je dostupné na adrese.