Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Učení katolického náboženství čili (velký) Katechismus

Šťastný Vladimír, 1898
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 65. Autorství je zde autorovi přisouzeno jen na základě toho, že jmenovaný byl v těch letech starostou Dědictví.