Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 19

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1903 Theorie Chorálu

V oddělení: Církevní zpěv a hudba


Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu

Orel Dobroslav, 1899


Úvod do studia gregoriánského chorálu

Venhoda Miroslav, 1946

Pro první seznámení.


Gregoriánský chorál – interpretace

Agustoni Luigi, Göschl Johannes Berchmans, Orel Jaroslav, 1996

Na základě Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals. Bd. 1, Grundlagen (1987). Bd. 2, Ästhetik (1992); některé části se tedy týkají nové mše. Volně na internetu.