Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Úvod do studia gregoriánského chorálu

Venhoda Miroslav, 1946
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Theorie Chorálu

Pro první seznámení.