Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Gregoriánský chorál – interpretace

Agustoni Luigi, Göschl Johannes Berchmans, Orel Jaroslav, 1996
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Theorie Chorálu

Na základě Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals. Bd. 1, Grundlagen (1987). Bd. 2, Ästhetik (1992); některé části se tedy týkají nové mše. Volně na internetu.