Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0404 Logika

V oddělení: Filosofie


K přesnosti myšlení. Doslov k práci filosofa Brentana.

Miklík Josef Konstantin, 1934

Kurs, sv. 31. Podle osnovy Antonína Lískovce.


Filosofie 1. Úvod do filosofie. Filosofická logika.

Fuchs Jiří, 1999

3. vyd., předtím 1993 a 1997. Volně na stránkách Otců kazatelů.


Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887

Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.